פילת
כניסת עובדים

    על מנת להתחבר לרשת פילת כדי לעבוד מהבית יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. יש לפתוח חשבון באתר באמצעות אנשי התמיכה
  2. קרא את המדריך למשתמש
  3. התקנת Fortigate VPN-SSL Client
  4. התקנת תוסף flash לעבודה תקינה של מערכת המבחנים והלומדות
  5. קישור לאתר AnyDesk להתחברות מרחוק
  1. מערכת נוכחות
  2. התחברות לשרת הטרמינל